ARABULUCULUK

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde tarafların üzerinde mutabık oldukları bağımsız ve tarafsız, Adalet Bakanlığı arabulucular siciline kayıtlı üçüncü bir kişi (arabulucu) nezdinde uyuşmazlığın müzakere edilerek çözümlenmeye çalışıldığı bir süreçtir. 

Gerek mahkeme dışı gerekse mahkeme aşamasında, uyuşmazlığın tarafların da etkin katılımıyla arabuluculuk yöntemiyle çözülmesi mümkündür. 

Uyuşmazlıkların kısa sürede ve ekonomik bir biçimde çözümlenmesine hizmet eden arabuluculuk süreci yargılamadan daha esnektir. Taraflar, yargılamada uyulması gereken prosedüre tabi olmadıkları için özel çözümler ve yaratıcı sonuçlar çerçevesinde uzlaşma sağlayabilirler. Mahkeme tek bir karar (red veya kabul) verebilecekken, arabuluculuk her bir tarafın memnuniyetini sağlayabilecek daha esnek çözüm seçenekleri sunmaktadır.

Tarafların her ikisinin de ortak talebi doğrultusunda gerçekleşen ve gizlilik ilkesine göre yürütülen bu süreçte taraflardan biri görüşmelere devam etmek istemez ise; arabuluculuk sona erse de, tarafların diğer hukuki yollara başvurma hakları daima saklıdır. 

Tarafların arabuluculuk sürecinde hazırlayıp sundukları bilgi ve belgeler, tüm katılımcılar için sıkı surette gizliliğe tabidir. İleride olası bir mahkeme sürecinde delil olarak ileri sürülemeyeceği gibi taraflar arabulucudan tanıklık etmesini de isteyemezler. Bu sayede taraflar çekinmeden fikirlerini açıklayarak ortak bir çözüm arayabilirler.

01.01.2018 tarihinden itibaren İş Hukuku Uyuşmazlıklarında (Hizmet tespitleri ve İş kazaları hariç olmak üzere) 01.01.2019 tarihinden itibaren ise Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk zorunlu hale gelmiş olup, Hukuk Büromuzda gerek Arabulucu olarak gerek se Arabuluculuk Sürecinde etkin taraf vekilliği yapılması hizmetleri verilmektedir.