HAKKIMIZDA
Hukuk büromuz, 1990 yılından bu yana, ağırlıklı olarak özel hukuk alanında hizmet vermektedir. Yabancı mahkeme ilâmlarının tanınması ve tenfizi, boşanma, velayet, vesayet, miras, gayrimenkul davaları ve alım satımı, ortaklığın giderilmesi davaları, yabancı ve yerli şirket kuruluşları, birleşmeleri, nevi değişiklikleri, şirketlere ve şahıslara hukuk danışmanlığı, ulusal ve uluslararası alanda sözleşmeler düzenleme, iflas ve iflas erteleme davaları, işçi veya işveren vekili olarak temsil olunan her türlü iş davaları, kira alacağı ve tahliye davaları, ecrimisil ve müdahalenin men'i davaları, vergi davaları, idari kararların iptali davaları, turizm sektöründeki şirketlere sektör gerekleri doğrultusunda hukuk danışmanlığı, yabancılara ikamet ve çalışma izni alınması ve şirketlerin veya şahısların icra takiplerinin yürütülmesi, hukuk büromuzun sunduğu başlıca hizmetlerdir.