Dış Ticaret Hukuku

Serbest bölgelerde şirket kuruluşları, faaliyet ruhsatı temini ve serbest bölgeler ile gümrük mevzuatı başta olmak üzere uluslararası ticarete ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri.