Sözleşmeler Hukuku

Ulusal ve uluslararası alanda şahıslar veya şirketler için her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, âkit taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek sözleşmelerin revize edilmesi ve uygunluk raporu verilmesi hizmetleri, Franchise sözleşmelerinin düzenlenmesi, marka tescil işlemleri, marka hakkının korunması ve haksız rekabet konularında danışmanlık hizmetleri,