Gayrimenkul Hukuku
Ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil ve müdahalenin men’i davaları, kira alacağı ve tahliye davaları ve gayrimenkul alım satım danışmanlığı,