Kamu Hukuku
Şahıs veya şirketlerin her türlü vergi davaları ile iptal ve tam yargı davaları.