Şirketler Hukuku

Yasa değişikliklerine uygun olarak yabancı ve yerli şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin düzenlenmesi, nevi değişikliği,şirket genel kurul ve yönetim kurulu karar çalışmaları ve şirket birleşmeleri başta olmak üzere her çeşit şirkete ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,