İş Hukuku

Her türlü iş davalarının takibi, iş ve ikale sözleşmeleri düzenlenmesi, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak personel ilişik kesme işlemleri, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri,