Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şüyu) Davası
20.11.2015

Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmazda birden fazla kişinin mülkiyet hakkının bulunması durumunda, ortakların kendi aralarında anlaşamamaları nedeniyle açılan bir dava türü olup eski Medeni Kanun’daki adıyla İzale-i Şüyu davası olarak da bilinmektedir.  

Devamı

Taşınmaz Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
20.11.2015

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye’ de bulunan taşınmazlarını kiraya verirken, kira ilişkisi sürerken ve kira sözleşmesinin feshi ve tahliye aşamalarında oldukça sıkıntı yaşamaktadırlar.

Devamı

Yurtdışı Borçlanması nedir ve kimler faydalanabilir?
20.11.2015

Yurtdışından borçlanma yoluyla emeklilik mevzuatı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için Türk Sosyal Güvenlik sistemine entegre edilmiş bir düzenlemedir. 3201 sayılı Kanunla yurtdışında çalışan veya ev Hanımı olan Türk vatandaşlarına, yurtdışında geçen sürelerini belgelemek suretiyle geriye dönük borçlanma yolu ile Türkiye’ den emeklilik hakkı tanınmıştır.

Devamı

Torba Yasa, Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilik Konusunda Nasıl Düzenlemeler Getirmektedir?
01.07.2015

Türkiye, uzun yıllardır, başta Almanya olmak üzere, birçok yabancı ülkeye işçi göndermektedir. Yakın zamana kadar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, emeklilik konusunda mağdur olmaktaydı.

Devamı

Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmanın Türkiye’ de Tanınması-Tenfizi
01.07.2015

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları Türkiye’de geçerli değildir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın genelinde mevcut olan, Türkiye’deki evliliğin zamanaşımına uğrayacağı düşüncesi hatalı olup; bu kişilerin, 

Devamı