UZMANLIK ALANLARIMIZ

Şirketler Hukuku
Yasa değişikliklerine uygun olarak yabancı ve yerli şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin düzenlenmesi,nevi değişikliği, şirket genel  >> devamı
Dış Ticaret Hukuku
Serbest bölgelerde şirket kuruluşları, faaliyet ruhsatı temini ve serbest bölgeler ile gümrük mevzuatı başta olmak üzere uluslararası ticarete >> devamı
Sözleşmeler Hukuku
Ulusal ve uluslararası alanda şahıslar veya şirketler için her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, âkit taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek >> devamı
İş Hukuku
Her türlü iş davalarının takibi, iş ve ikale sözleşmeleri düzenlenmesi, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak  >> devamı
Aile Hukuku
Boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, tanıma tenfiz, katkı payı başta olmak üzere Aile Mahkemelerinde görülen tüm davalar,  >> devamı
Turizm Hukuku
Turizm sektör sorunlarının çözümü için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, otel kiralama ve alım-satım işlemlerinde sözleşme hazırlanması >> devamı
Miras Hukuku
Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü miras davalarında avukatlık hizmeti ve yurt dışında  >> devamı
Gayrimenkul Hukuku
Ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil ve müdahalenin men’i davaları, kira alacağı ve tahliye davaları ve gayrimenkul alım satım danışmanlığı, >> devamı
İcra ve İflas Hukuku
Şahıs veya şirketlerin her türlü alacakları için icra takiplerinin açılarak yürütülmesi, iflas ve iflas erteleme davaları, >> devamı
Kamu Hukuku
Şahıs veya şirketlerin her türlü vergi davaları ile iptal ve tam yargı davaları. >> devamı
  Tüm Makaleler
  MAKALELER


  Mirasçılık Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ve Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?
  Ölüm sonrasında, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğu,  ölen kişinin malvarlığı bulunup bulunmadığı ve mirasçılarının miras payları ile malvarlığının mirasçılara intikali belirli süreçte yapılması gereken bazı işlemler ve hatta bazen davalarla gerçekleşebilen durumlardır.  >> devamı
  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar


  Kentsel dönüşüm nedeniyle vatandaşlarımızın sıkça karşılaştığı sorulardan ve sorunlardan birisi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmesi gereken hususlarıdır. 

  >> devamı
  Türkiye’ de Yabancı Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davasında Tebligat Sorunu ve Dava için Gerekli Belgeler

  Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları Türkiye’de geçerli değildir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın genelinde mevcut olan, Türkiye’deki evliliğin zamanaşımına uğrayacağı...

  >> devamı
  Mavi Kart' ın sağladı haklar

  Yurt dışında çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan birçok vatandaşımız, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. Maddesinin öngördüğü, Türk Vatandaşlığından çıkma iznini alarak,  yaşadıkları ve çalıştıkları ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer haklarından daha iyi yararlanmak ......

  >> devamı
  Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi
  Türkiye’de taşınmazı bulunan vatandaşlarımızın, en çok karşılaştıkları sorun, taşınmazların tahliyesi; özellikle kiracının kira bedelini ödemeyerek sözleşmeye aykırı davranması halinde, kira sözleşmesinin sona erdirilmesi ve kiracının taşınmazı boşaltması sorunudur.  >> devamı
  Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şüyu) Davası
  Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmazda birden fazla kişinin mülkiyet hakkının bulunması durumunda, ortakların kendi aralarında anlaşamamaları nedeniyle açılan bir dava türü olup eski Medeni Kanun’daki adıyla İzale-i Şüyu davası olarak da bilinmektedir.   >> devamı
  Taşınmaz Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye’ de bulunan taşınmazlarını kiraya verirken, kira ilişkisi sürerken ve kira sözleşmesinin feshi ve tahliye aşamalarında oldukça sıkıntı yaşamaktadırlar. >> devamı
  Yurtdışı Borçlanması nedir ve kimler faydalanabilir?
  Yurtdışından borçlanma yoluyla emeklilik mevzuatı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için Türk Sosyal Güvenlik sistemine entegre edilmiş bir düzenlemedir. 3201 sayılı Kanunla yurtdışında çalışan veya ev Hanımı olan Türk vatandaşlarına, yurtdışında geçen sürelerini belgelemek suretiyle geriye dönük borçlanma yolu ile Türkiye’ den emeklilik hakkı tanınmıştır. >> devamı
  Torba Yasa, Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilik Konusunda Nasıl Düzenlemeler Getirmektedir?
  Türkiye, uzun yıllardır, başta Almanya olmak üzere, birçok yabancı ülkeye işçi göndermektedir. Yakın zamana kadar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, emeklilik konusunda mağdur olmaktaydı. >> devamı
  Yurt Dışında Gerçekleşen Boşanmanın Türkiye’ de Tanınması-Tenfizi
  Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları Türkiye’de geçerli değildir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın genelinde mevcut olan, Türkiye’deki evliliğin zamanaşımına uğrayacağı düşüncesi hatalı olup; bu kişilerin,  >> devamı
  Çifte Vatandaşlık
  Almanya Federal Meclisi, çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısını onayladı. Bu yasadan Türk vatandaşlarının çocukları yararlanabilecek. Alman Vatandaşlık yasası, 20.12.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yeni yasa düzenlemesine göre, Almanya’da yaşayan Türk kökenli ailelerin çocukları, yasanın yürürlük tarihi olan 20.12.2014 tarihinden itibaren çifte vatandaşlıktan yararlanabilecekler.  >> devamı
  Mevzuatlar
  Tüm Mevzuatlar

  Mevzuat
  >> devamı
  BİZE SORULARINIZI İLETİN
  Mavi Piksel